View Single Post
fått tak i masse sprengstoff som jeg hadde festet på kroppen. Så sprenge alt når jeg er på Anfeild.