View Single Post
Prøv heller en nedtrapping på drikkingen. Gå over til rusbrus, og dropp sprit. Uansett vil jeg anbefale at du tar dette opp med legen.