View Single Post
det er lov med vape fra eu, men ikke usa? hvilken noldus er det som bruker livet sitt på å finne på sånne regler?