View Single Post
Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Hvor stor mengde det vil si vil variere fra person til person, og ved kontroll av forsendelser vil tollen enten forholde seg til den anbefalte doseringen på produktet eller på resepten/ legeerklæringen privatpersonen som importerer produktet, legger frem som dokumentasjon.
Vis hele sitatet...
Legg merke til ordet "mengden".

Det kan forekomme tilfeller der e-sigarettene ikke inneholder nikotin eller har påstander knyttet til seg. Da vil det bero på en konkret vurdering av de øvrige innholdsstoffene om produktet faller inn under regelverket til Statens legemiddelverk. Andre stoffer enn nikotin i e-liquid/ampullene vil kunne falle innunder legemiddellovgivningen dersom virkestoffene er å finne på legemiddel- eller urtelisten.
Vis hele sitatet...
Linken handler slik jeg tolker det i hovedsak om produkter som enten er markedsført som røykeavvenning eller inneholder nikotin.