View Single Post
Må en ikke gå inn i innstillinger for å vise noe på ekstern skjerm? Hvilken tilkobling har du på eks skjerm? HDMI?