Tråd: Sobril
View Single Post
Er det mulig å ta en Nobligan 50 mg. og en eller to timer seinere ta en Sobril 15 mg. for å unslippe smerter og angstfølelse? Skal i stor besøk og har en god del smerter og angst.