Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Les det myoxo skreiv ein gong til. Han skreiv eksportør.

Fortsatt relativt langt oppe på lista mao. Google plasserer oss forøvrig som #2 når det kjem til gasseksport. Det er mindre viktig; faktum er at vi er store på olje og gass.
Vis hele sitatet...
Du har rett, leste litt kjapt.

Eit prishopp på olje vil og gje eit stort incentiv til alternativ til olje. På kort sikt kan det føre til auka bruk av dårlege oljekjelder. I eit femårsperspektiv kan det føre til mindre oljebruk, og på kort sikt kan det føre til at flybillettar vert dyrare, og nokon kuttar ut den weekendturen til London. Då har vi jo oppnådd noko?
Vis hele sitatet...
Sannsynligvis ikke da prisen da prisen vil svinge opp, og ned igjen når den tapte markedsandelen er spist opp av andre igjen.

Her er argumentet ditt at om vi kutter oljeproduksjonen, men ikkje gjer nokon andre tiltak, og ingen andre gjer nokon andre tiltak, så vil status quo fortsettje.

Jo, men... det er ingen som meiner det. Spørsmålet er i stor grad om Noreg skal satse som pionerar, og ta konsekvensen av klimaendringar, delvis fordi vi trass alt har tent oss søkkrike på å tilgjengeleggjere hydrokarboner.
Vis hele sitatet...
Status til quo vil forsette til vi har funnet alternative energikilder som kan ta over for fossil energi - og som dermed vil dempe etterspørselen. En fin start for Norge som foregangsland ville være å kutte etterspørselen vår enda mer.

Nei, overbefolking er ikkje eit stort problem. Tal ungar flatar ut relativt kjapt med utdanning og helsevesen. Dei fleste er samde om rimeleg kjapp utflating i befolkingsveksten.

Men vi kan heller ikkje forvente at dei landa som i dag er på veg inn i den overgangen skal ha råd til å produsere ny teknologi. Det er dyrt, og vi har den økonomiske ryggrada til det.
Vis hele sitatet...
Klimamessig er overbefolkning et massivt problem. Det er selve grunnen til at globale og nasjonale CO2-utslipp stiger til tross for alt fokuset og alle tiltakene som gjøres. At befolkningsveksten vil flate ut har du rett i, men ikke glem de milliardene som gjerne vil fly, kjøre bil, spise biff osv.