View Single Post
En grunn til at freak kanskje ikke stiller med "eget" cannabislag er at vi har mange voksne brukere her. Man skifter litt mening om hvor fantastisk panacea cannabis er etter å ha røyket det i 10 år fks. Du har protostoneren som aldri endrer mening om bønna, men mange blir mer konservative og preget av livene sine og livet til venna sine, og i min mening så er ikke freak nødvendigvis så rusliberalt som det tidligere var, og det syns jeg er meget bra og sunt, og jeg tror det har å gjøre med at man har en stor mengde voksne, reflekterte og erfarne subkulturelle brukere som både har dyp erfaring fra parallellivet sitt, og fasaden mot det offentlige og norge som helhet.