View Single Post
At alkohol er mer skadelig enn cannabis syntes jeg er et helt latterlig argument for legalisering. Staten legaliserer ikke alkohol, det har (bortsett fra brennvinsforbudet 1916-27) alltid vært lov. At noe som allerede er skadelig er lov, er et så på tryne argument for å legalisere noe som(i manges øyne pga kunnskapsmangel og propaganda) også er skadelig.

At det et farligere rusmiddel allerede er lovlig argumentes stort sett fra folk som virker som nyttige idioter for legaliseringsmotstandere. De burde holde kjeft i kommentarfelt dersom de virkelig ønsker legalisering.

De eneste debattene hvor denne sammenlikningen har noe verdi er hvorvidt cannabis er skadelig.

Denne debatten handler om hvorvidt et forbudt er mer skadelig enn legalisering. I så måte at et forbud fører til større grad av uvettig bruk, unødvendig kriminalisering, stigmatisering og ikke minst opplysning- og kunnskapsmangel.

Krast innlegg, jeg veit! Men debatten opptar meg, og føler oppriktig at feil folk fra min egen side er de som roper høyest i kommentarfeltene.

On topic: Deltar ikke i slike offentlige debatter selv da stigmatiseringen er mer ødeleggende enn eventuell gevinst.