View Single Post
Hei, jeg faar kun NRK naar jeg kobler til. Jeg har akkurat fatt ny Q22 fra altibox. Spoofet mac pa vlan 101.
Jeg har satt opp IGMP proxy. static route 172.21.0.0/16 via vlan 101 gateway.. Masquerade pa dst 172.21.0.0/16.

Altsa, ingen portal, bare NRK.
~$ show interfaces ethernet eth0 vif 101 capture
Capturing traffic on eth0.101 ...
21:10:16.284270 IP 10.171.156.1 > 224.0.0.13: PIMv2, Hello, length 30
21:10:17.384261 IP 10.171.156.1 > 224.0.0.13: PIMv2, Hello, length 30
21:10:18.484276 IP 10.171.156.1 > 224.0.0.13: PIMv2, Hello, length 30
21:10:19.584286 IP 10.171.156.1 > 224.0.0.13: PIMv2, Hello, length 30


Maa jeg ha PIM protokoll pa denne? Hva jeg vet finnes ikke det paa edgerouter.