View Single Post
Har også sendt inn søknad. sendte både via «klage» på skatteoppgjør og på generell henvendelse til skatte etaten.