View Single Post
Jeg skulle hatt 25 piller sovetbl men jeg fikk 50..

Oppdaget ikke før jeg kom hjem.

Burde det ikke være umulig?

Kan legen finne ut av dette?

Kan jeg bli tvunget til å levere tilbake?