View Single Post
Du må registrere deg som en veksler av cryprovaluta. Les sturrle sin sak