View Single Post
Først av alt må du forstå at uendelig kun er et konsept, ikke et fast punkt på en tallinje, og for å gjøre ting verre, så har man flere steder i matematikken at en uendelighet kan være større enn den andre.

Som Pinneknurk sier så må du ha en konkret påstand for å motbevise noe, og å si at "dersom noe blir uendelig stort, så er det også uendelig negativt" er absurd, i alle fall for det kartesiske systemet. Dette er fordi grafene er asymptotiske, og vil følgelig aldri treffer hverandre, og dette kan bevises ved å gå fra høyre eller venstre side mot null på tallinjen. Fra høyre mot null får man positive verdier, fra venstre får man negative verdier.

Jeg mener å huske at man kan bruke euklidske koordinater til å danne en tallinjen som er på selve sirkelen, og følgelig møter positive tall de negative, men her er det alt for lenge siden jeg har sett på det til at jeg tør å være bastant.

For øvrig er dette blant et av problemene man møter i kalkulus 1. år på høyere utdanning, det krever ikke så alt for mye å sette seg inn i.