View Single Post
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
DonorCrew
Det er ikke så enkelt, det er en labyrint av særbestemmelser og vurderinger av et par etater. På et vis virker det som om alle regler er tvetydige med intensjon om å gjøre det vanskelig.

Avgiftene er heller ikke noe lett å skjønne, til og med tollkalkulatoren sier:
Kalkulatoren regner ikke ut avgifter på mat og drikke. Det kan være både toll, særavgift og merverdiavgift på næringsmidler. Matvarer kan også kreve spesielle tillatelser. Noen matvarer har kvotebegrensninger når du selv reiser med dem.
Vis hele sitatet...
Det er jo også slik at ting slipper igjennom ved feil.