View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Kva for ein av dei?

Never mind, la meg forklare begge.
M1·V1=M2·V2 seier kort sagt noko om forholdet ved ei fortynning. M1 er molar konsentrasjon før fortynning, og M2 etterpå. Molar konsentrasjon er mol per liter av det du er interessert i. V1 og V2 tilsvarande for volum - i liter. Det er strengt tatt ganske opplagt. Har du ti liter av ei løysing med 1 mol per liter, så har du 10 mol av det stoffet. Fortynner du til tjue liter, så har du fortsatt 10 mol av stoffet du er ute etter - men fordelt på 20 liter, og ikkje ti liter. Det gir molar konsentrasjon på 0.5 mol/liter.

For banal innføring i mol, sjå denne tråden.

Den andre er den tekniske deinisjonen av pH, som er aktiviteten til H+-ioner i ei løysing. Ei syre løyst i vatn vil protolysere, dvs. mengda frie hydrogenioner du har i løysinga.

Det at det er snakk om svake syrer som ikkje protolyserer fullstendig vil truleg rote til ting om du ikkje jobber innanfor eit relativt avgrensa spekter. Med sterke syrer (og baser) kan du i prinsippet plugge inn tal og få relativt rett resultat.

pH er enkelt og greit eit mål på tal H+-ioner du har. Ei sur blanding vil ha mange fri ioner.

Nei. Har du alkalisk vatn vil ikkje vatnet ha pH på 7. Det må du ta høgde for sjølv.

Og igjen; det er ein del år sidan eg tok i kjemi. Myoxo må gjerne korrigere meg der eg bommer!
Vis hele sitatet...
Ok, dette blir gresk for meg, som sagt smart som en pose twist...

Så la oss si at at jeg har en pH på 7,9 og en hardhet på 9dH°. Jeg ønsker å få vannet ned til 5,2. Jeg bruker 75% fosforsyre for å justere vannet.

Når jeg bruker en kalkulator, som trenger både alkalitet og hardhet for å kunne beregne mengde fosforsyre så sier den at i 16,75 liter vann + malt vil jeg trenge 5ml 75% fosforsyre får å nå en pH på 5,2, mens i skyllevannet, 14,43 liter holder det med 1,82ml. Jeg antar det har med bufferevnen til væsken å gjøre.

Og kalkulatoren er sikker passe riktig, men jeg vil gjerne forstå hvorfor. Så da hadde det vært kult om noen kunne forklart en twistpose hva og hvorfor det er som det er.

For all del, kan hende at jeg må sette meg mer inn i matten bak det hele, men det jeg vet, er at du kan ha en pH på 7 og allikevel ha veldig forskjellig alkalitet og hardhet og dermed kan man ikke bruke samme mengde syre for å justere.
Sist endret av Kloakk; 30. juli 2021 kl. 23:30.