View Single Post
Vi trenger absolutt filosofer, som et medlem i en beslutningsprosess. Filosofer tar i bruk logikk
for å finne svakheter i et system, f.eks et samfunn, prosesser, lover, og alt mulig som kan simuleres av ved hjelp av regler. Å finne svakheter eller selvmotsigelser er ganske viktig for å unngå bieffekter i f.eks nytt lovverk, og er noe filosofer er ganske god til.

Når det gjelder å ta en beslutning, så koker det ned til sannsynlighet, risiko og eventuelt bruk av beslutningsstøtte system. Her bruker en nok mer statistikk enn en filosofisk debatt.

En filosof er et viktig medlem på laget, siden beslutninger kan kollidere med hverandre.
Sist endret av itori123; 26. juli 2021 kl. 12:59.