View Single Post
Man kan jo argumentere for at litt mer "filosofi" kunne vært greit der man ser at beslutninger tas på andre grunnlag (dvs.. der beslutninger tas) og blir mer eller mindre konsekvent ræva for de fleste involverte.

Om det er at et mediefirma blir spist opp av en supercorp som så tyner hver eneste kortsiktige øre ut over de neste 5 årene og så "drept"...
eller at en annen supercorp finner ut at vann ikke er en menneskerettighet og derfor kan folk gjerne tørste mens man selger vannet deres... (Nestlé)
eller at en stormakt finner ut at et land tror feil ting om noe og derfor invaderer/saboterer/destabiliserer/assassinerer etter eget forgodtbefinnende...
eller at to stormakter finner ut at de må yppe seg litt til, og ha enda en fullretardert pissekonkurranse som ødelegger en helt annen region i uant tid fremover.

På den annen side får man sørge for "riktig" type filosofi, da. Saken er jo ikke at de relevante folkene mangler filosofi, de bare har en som slår ut på en bedriten måte. Og det skal ikke mye til før filosofi som ellers virker fornuftig slår jævlig feil ut.