View Single Post
Sitat av Qjonit Vis innlegg
hva kunne vi fått til ved å slippe til noe AI / KI inn i skolene ? her kan helt sikkert andre mer en meg..
Vis hele sitatet...
Tror det forskes på om AI kan være til hjelp ved lesinnlæring/og eller utbedre lesevansker hos elever-men tviler på at det er innlemmet i noen læreplan ennå eller finnes ferdige verktøy for det.
Kanske et steg videre fra dagens storskala avskrift av Google-søkeresultat som svar på oppgaver,mens 80-90 tallets leksikon samler støv . Ja -var jo avskrift på en måte det og da leksikon var i bruk.

(Litt mer avsporing kanske )