View Single Post
Jeg er usikker på hva du egentlig mener her, så det er vanskelig å svare konkret. Samtidig aner jeg et eller annet interessant under her. Håper du klarer å spisse det litt etterhvert.

Jeg vet ikke hva du konkret mener disse "institusjoner og instanser" som har påvirkningskraft. Det kan høres ut som om du mener at vi overlater filosofiske og verdimessige vurderinger til å vokse frem mer eller mindre automatisk på samfunnsnivå, uten noen reell styring. En slags filosofisk kapitalisme, der vi slipper kontrollen og satser på at markedskreftene frembringer gode verdier av seg selv, så og si. Jeg kan være enig i det, og i at det er uheldig. Det er kanskje et litt paradoksalt resultat av å ha en kollektiv velferdsstat også, at det personlige ansvaret forsvinner og all moral løftes opp på samfunnsnivå.

Samtidig, jeg ser da vitterlig filosofiske debatter rundt meg hele tiden. Man må imidlertid selv plukke opp avisen eller skru på radioen for å fordype seg. Det finnes jo masse verdidebatt, men hvis du bare scroller overskriftene på VG så får du dem selvsagt ikke med deg. Å tenke er ikke noe vi kan forvente at "institusjoner og instanser" gjør for oss, med eller uten ansatt filosof, det er et personlig ansvar. Om problemet er at folk ikke tar det ansvaret, så er det kanskje lettest (om enn litt lettvint) å peke på skolen som løsning. Av alle forslag til fag som bør få innpass i skolen så synes jeg ikke filosofi er et dårlig forslag. Man kunne byttet ut eller kraftig skrudd RLE-faget (eller hva det heter nå) i den retning.

---

Det Fabian Stang-avsnittet føler jeg kom litt inn fra høyre her (høhø). Jeg ser ikke helt hva du vil frem til. Det han gjorde var ikke å beklage, men å si at han innser at han fortsatt ikke kan si hva han mener om saken. Som bare er enda en måte å si akkurat det han sa, nemlig at all debatt om høyreekstremisme som kommer fra venstresiden er "å dra kortet" og "å gjøre politikk" av tragedien. Som om 22.juli ikke er og var politikk! Det virkelig skadelige for debatten de siste ti årene er at vi ikke har kunnet snakke om politikken i ekstremismen. Dette er på en måte en helt annen diskusjon som kunne vært skilt ut i en egen tråd.