View Single Post
Legg personen i stabilt sideleie, få ut skum og sjekk om personen puster ok, og om hjertet slår!
Når du blir blå, er dette noe som kalles cyanose (etter cyanidforgiftning). Dette ser en også under cyanidforgiftnig, og det kommer av oksygenmangel i blodet. Dette kan medføre varige hjerneskader og død, om det får stå på noe særlig lenge.

Hvis personen ikke puster og hjertet ikke slår, så må en selvsagt utføre klassisk hjerte og lungeredning, og selvsagt ringe 113.
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Sikker på at han ikke har inntatt noe annet utenom lsd? Så vidt meg bekjent skal ikke det være mulig på kun lsd.
Vis hele sitatet...
Nå vet ikke jeg om dette er av LSD alene eller ikke. Men her har dette tydeligvis skjedd, så om det da er LSD alene eller ikke, er egentlig helt ubetydelig!

Men ikke det, hvis du peiser på dosen en del, så er også LSD endelig farlig nok. LSD har en LD50 målt til 16 mg/kg kroppsvekt i.v. hos rotte. Hva betyr dette spør du? Du kan sammenligne dette med demeton-S-metyl som har en LD50 målt til 30 mg/kg kroppsvekt p.o. også rotte. Forskjellen er at LSD her er injisert i vena, mens demeton-S-metyl er inntatt igjennom munnen. Det er nok en lavere absorbsjonsrate i tarmen enn fra blodet. Men allikevel LSD er ikke langt unna dobbelt så giftig som demeton-S-metyl.
Demeton-S-metyl var et mye brukt insektmiddel, som nå er omtrent forbudt over hele jordkloden på grunn av sin giftighet. Normalt får en ikke slike doser av LSD. Men stoffet i seg selv er endelig farlig nok!