View Single Post
JAG KAN FLYGA
vindaloo's Avatar
Sitat av knert1 Vis innlegg
Hvordan foregår prosessen for å få gjennomslag for spaning kontra prosessen for kk?
Vis hele sitatet...
Vanlig arbeids metode som brukes etter behov
kontra
særskilt behov ved grov kriminalitet og som må rapporteres og ettergås av andre instanser.