View Single Post
JAG KAN FLYGA
vindaloo's Avatar
Sitat av knert1 Vis innlegg
Metkel?
Vis hele sitatet...
Ja.
Att de overvåket digital kommunikasjon og rom var jeg ikke klar over.

Det jeg i utgangspunktet ville frem til var att å lytte på noen er ett
verktøy som er lettere å få gjennomslag for en f.eks. å avlytte telefon
eller å installere kamera/mikrofon i biler eller leiligheter.