View Single Post
"Øko-Terrorist"
Jau, bare toleransen for strøm er innafor(Ampere), påhengeren gir vel gjerne litt mer en 100ccen?