Tråd: Politiaksjon
View Single Post
ved person/familie-tragedier er det skjeldent det blir skrevet om i media.