View Single Post
Toleranse og innrøyka, da funker ting dårlig.