View Single Post
Det vil ta et par uker før du er stabil på dose!
Men, som de sier her; Ta det opp med lege

Uten søvn blir man jo helt apatisk.