View Single Post
Sitat av [protus] Vis innlegg
Erfaring med ren meskalin, som ikke er kaktus ? Mener du syntetisk ? Temmelig uvanlig, da det er krevende å fremstille.
Vis hele sitatet...
Var syntetisk meskalin HCl(hydrochloride).
Kjøpt fra en kjemiker i USA på første Silk Road i DW markets spede begynnelse.