View Single Post
Du kuttet jo fra 0,6 til ingenting. Altså for høy dose.

Trappet ned selv fordi rehab planen ikke passet deg. Er jo en grunn til at planen er lagt opp slik den er.

Så du satte deg selv opp til å feile. Bare for å gjøre det igjen med den nye planen.

Men håper du klarer det da. Ikke noe annet ville vært bedre, men anbefaler og krype til korset og gjøre dette gjennom helsevesenet.