View Single Post
Sitat av bendiks Vis innlegg
Grapefruktjuice påvirker CYP3A4 komplekset. Nedbrytningen av kodein er påvirket av et annet CYP-kompleks. I mine øyne bør det altså ikke ha noen innvirkning i det hele tatt.
Vis hele sitatet...
Det er helt korrekt, så blir kodein metabolisert til morfin og CYP3A4 blir gjeldende