View Single Post
Grapefruktjuice påvirker CYP3A4 komplekset. Nedbrytningen av kodein er påvirket av et annet CYP-kompleks. I mine øyne bør det altså ikke ha noen innvirkning i det hele tatt.