View Single Post
Sitat av flanør Vis innlegg
Om du er i LAR, og de prøver si Temgesic ikke er LAR-medisin, så er det bare tull - jeg og flere andre tidligere LAR-pasienter har fått dette når vi frivillig slutter.
Vis hele sitatet...
Leger er vel såpass oppegående at de burde forstå både hva virkestoff er, og opiatabsinenser. (: