View Single Post
Jeg gikk ut ifra at TS ønsket seg en opplevelse sammenlignbar med røyking av frukttobakk på vannpipe. Det er selvsagt ikke noe problem om han simpelthen vil ha en måte å røyke tobakk på.