View Single Post
Har nettopp gått til anskaffelse av 1g Ketamin, som jeg aldri har testet ut før.

Hvilke forhåndsregler anbefales det at man tar på forhånd?

Hvor lav burde dosen være dersom målet er å bli påvirket, men ikke så mye at man ender opp bevisstløs?

Hvor høy er sjansen for respirasjonsdepresjon/pustestans?