View Single Post
Hiv inn ett hint i annonsen eller en gåte.

Visning kl 4.20

Du må jo bare se ann de som kommer på visning, styre samtalen mot emner som kan avkrefte eller bekrefte det du ser etter I en leietaker.