View Single Post
Den er grei. Da har jeg en plan. Array er neste leksjon for min del.

For-løkker kan jeg. Jeg skriver slik:

for (int y = 1; y < maxToner+1; y++){
// løkka mi
}

Da går den gjennom løkka mi med y-verdier fra 1 til maxToner.