View Single Post
Array vil funke. Om det er optimal løysing har eg ikkje peiling på.