View Single Post
P i Bergen heter appen, enkelt og greit og du kan parkere ganske mange steder i Bergen. Husk å velge riktig sone for området du parkerer i