View Single Post
Kan god være interessant med YouTube-kanaler hvor tema er rus og psykiatri, men kreves at det legges frem av en oppegående og reflektert person...

Hvis du vil jobbe som erfaringskonsulent er det bare å følge med på markedet og sende søknader. Jobb med CV, ikke blogg...