View Single Post
Som nevnt over er Elvanse et pro-drug bestående av lisdexamfetamin, som betyr at stoffet i seg selv er inaktivt og må metaboliseres i fordøyelsessystemet og/eller i leveren ved at aminosyren Lysin spaltes vekk fra dexamfetamin-molekylet, ikke før dette skjer vil det kunne gi en medisinsk effekt eller rus effekt. Så å knuse kapslene er nytteløst.