View Single Post
Sitat av OneofaMind Vis innlegg
Attentin absorberes raskere (Tmax 1.5t) og har gjennomsnittlig virketid på 6-8t, halveringstid 10 timer. Aduvanz metaboliseres tregere og har Tmax litt før 4t og virketid ca 13t, halveringstid 11t. Totaltid før halvering fra inntak blir 11,5t for attentin og ca 15 for aduvanz. Ved ADHD doseres som regel attentin 2 x pr dag, mens aduvanz hos de med normal metabolisme gis kun en gang. Kilde: Felleskatalogen.
Vis hele sitatet...
Jeg hadde en annen oppfatning, men skjønner nå at det var feil.

Beklager det. 🙂