View Single Post
Sitat av Diamondlamp Vis innlegg
Attentin og Aduvanz er begge Deksamfetamin og varer derfor omtrent like lenge.

Halveringstiden er også den samme. Forskjellen er at
Lisdeksamfetaminmesilat(Aduvanz) blir omdannet til Deksamfetamin via kontakt med røde blodceller.
Vis hele sitatet...
Attentin absorberes raskere (Tmax 1.5t) og har gjennomsnittlig virketid på 6-8t, halveringstid 10 timer. Aduvanz metaboliseres tregere og har Tmax litt før 4t og virketid ca 13t, halveringstid 11t. Totaltid før halvering fra inntak blir 11,5t for attentin og ca 15 for aduvanz. Ved ADHD doseres som regel attentin 2 x pr dag, mens aduvanz hos de med normal metabolisme gis kun en gang. Kilde: Felleskatalogen.