View Single Post
Attentin og Aduvanz er begge Deksamfetamin og varer derfor omtrent like lenge.

Halveringstiden er også den samme. Forskjellen er at
Lisdeksamfetaminmesilat(Aduvanz) blir omdannet til Deksamfetamin via kontakt med røde blodceller.