View Single Post
Du tar opp flere gode poenger GothQueen, men det er ikke til å komme unna at vi har blandt de beste helsevesen i verden. Det er mye som kunne blitt langt bedre, men alt i alt er vi bra stilt. Hva skatten angår så kommer nok det meste fellseskapet tilgode igjen (om man ser bort fra alle bilskattene, som går til alt annet enn bilistene)

DU har åpenbart vært uheldig, og det kan se ut som du kommer fra en liten bygd eller et tettsted hvor det er dårligere stilt med helse / omsorg enn gjennomsnittet, men å si at systemet ikke fungerer i det hele tatt er helt feil.

Selv er jeg kroniker, og ville hatt en betydelig dårligere livskvalitet om det norske helsevesen ikke var så godt som det faktisk er.