View Single Post
Sitat av DSlhm Vis innlegg
etanol er sprit. sprit er vann..
er forøvrig en kjapp vei til havari på dieselanlegget
Vis hele sitatet...
Sprit er åpenbart ikkje vatn. Det alkohol mangler er den smørande effekten olje har - tvert imot løyser sprit opp fett, og vil fjerne smurning fra pumpesystemet.

(Vatn har, som mange vil notere seg, ikkje slike fettløysande eigenskapar).