Tråd: Badtrip?
View Single Post
Er det bare et mindre skummelt uttrykk enn rus-utløst psykose?