Tråd: Fravær VGS
View Single Post
Dersom du er over atten seier du ganske enkelt: Eg var sjuk. Om du er under atten får du føresett til å seie: Du var sjuk.

(Det er framleis midlertidig unntak for legeerklæring for helsefråvær)

Unntaket gjelder krav til dokumentasjon ved fravær av helsegrunner. Så lenge unntaket varer holder det at elever over 18 år leverer egenmelding, og at elever under 18 år leverer erklæring fra foresatte. Fraværet skal da ikke føres på vitnemålet, og det skal unntas fraværsgrensen. Unntaksregelen omfatter elever med milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, elever i karantene eller isolasjon.
Vis hele sitatet...
Sist endret av snegler; 14. september 2021 kl. 18:29.