View Single Post
Posten har vell null peiling på det, og hva du har tenkt bruke det til. Må huske lystgass helt fremst blir brukt til lage krem. Er lystgass i vanlige krembokser du får på butikken å. Vil anbefale deg holde unna, vis du verdisetter hjernecellene dine.