View Single Post
Shooting expert
BrageP's Avatar
286
Ein månad er veldig lite, så her er du midt i ein sorgprosess. Det tek tid, og det tek meir tid enn du kanskje vil. Våg å kjenne på dei vonde kjenslene, gråt viss du treng det, og finn nokon å snakke med viss du treng det; ha fokus på at *du* skal ha det bra.

Gå på besøk, fest med kompisar, tren og ta vare på deg sjølv. Gjer mindre av dei tinga som gjer at du kjenner deg ille til mote.

Til sjuande og sist er livet ei prøving for alle.