View Single Post
Sukk. Gå tilbake og les. Eg har m.a. sitert Kelling, og du sjølv har vist til kjelder som seier at straffenivået er mindre viktig enn at det kjem ein reaksjon. Kort sagt; du greier ikkje heilt å underbygge eigne påstander.
Vis hele sitatet...
For å kort avklare min egen posisjon, så får vi heller avslutte her idet dette blir slitsomt for både deg, meg og *pi ...

Jeg er helt enig i at straffenivået er mindre viktig enn at det kommer en reaksjon. Det virker plausibelt at det er bevist.

Likevel er jeg altså for dødsstraff. Hvorfor det?

Jo, fordi den hevn et individ opplever og har nytte av, og fordi den avskrekking et individ opplever og hindres av, i mine øyne må være mindre viktig enn nytten for et helt samfunn. [... revenge provides a great cultural benefit — leading to more cooperative, and therefore productive, societies ...]

Jeg trekker meg fra denne diskusjonen nå. En del har kommet opp i livet mitt. Men det har vært givende. Ønsker de jeg diskuterte med alt det beste, og fortsatt givende diskusjon for deltakerne.

____________________________________________________________ ___________________________________

Dette er et bidrag fra en anonym person som ikke har konto på Freak forum, men som har observert denne tråden:

De aller fleste dødsstraffmotstandere baserer seg på det emosjonelle premisset om at "alle liv er like mye verdt, og hvis det er legalt å drepe noen, er ikke lenger alle liv like mye verd". Og så kommer de rasjonelle argumentene etterpå. Derfor er det egentlig umulig å diskutere dette rasjonelt hvis man er på hver side av debatten.

Argumentet om at dødsstraff av den skyldige førte til at offerets pårørende (eventuelt også offeret, hvis det fortsatt var i live) fikk det emosjonelt verre enn ved livstid, tror jeg har å gjøre med et slags moderne Stockholm-syndrom ... Det samme som gjør at fedre tar sine døtres voldtektsmenn og drapsmenn i hånden og "tilgir" dem. Det er fordi vi innpodes at drapsmenn og voldtektsmenn egentlig er svake og uskyldige innerst inne, det er samfunnet eller en uheldig oppvekst som gjorde dem til monstre. Jeg, for min del, ville ha vært meget glad dersom en som drepte en av mine kjære, fikk dødsstraff. Ja, jeg hadde gledelig selv stilt opp på eksekusjonspelotongen med en rifle ... og det forbløffer og ryster meg at ikke flere menn i denne verden er av samme oppfatning.

Dødsstraff er bra for å eliminere antisosiale elementer som kan true andre mennesker. I praksis er det kanskje det samme som livstid (ekte livstid), i den forstand at forbryteren ikke er en trussel mer. Men den naturlige rettsfølelsen dikterer likevel at de mest grusomme forbrytelser straffes med døden, som terror og bestialske (seksual)drap, og dette har alle institusjoner og filosofer alltid ment ... inntil nylig. Ja, den katolske kirke gikk dessverre bort fra støtten til dødsstraff nå nettopp, via den nåværende pinglepaven.

Men saken er: Dødsstraff frownes upon i dag fordi vi ikke tror at et samfunn kan destabiliseres av enkeltmennesker eller grupperinger. Om Breivik plaffer ned 60 AUF-ere, betyr det ikke at samfunnet kollapser, så han kan få livstid. Men det Quisling gjorde under 2. verdenskrig, var en så stor trussel mot statsmakten at han måtte få dødsstraff.

Hvis Vesten skulle komme i en situasjon igjen (soon, very soon) hvor samfunn og statsmakt er genuint truet av kollaps på grunn av visse elementers herjinger og terror, vil kravet om gjeninnføring av dødsstraff vende tilbake.
Og selvsagt ... som en inne på Freak skrev, hvis dødsstraff er legalt, har vi alle (lovlydige borgere) "litt morder i oss". Og denne forestillingen tror jeg er et stort problem for dødstraffmotstandere. De vil føle seg som hellige, opphøyde mennesker, slike som er "above" hevntanker og ekle ting som drap.

Dette er en uheldig fjerning fra naturen og livets betingelser. Vi er alle nødt til å være potensielle drapsmenn dersom situasjonen krever det, og vi kan ikke "føøøle" eller "vedta" oss ut av disse kjensgjerninger ved naturen.

Det blir omtrent det samme som når mennesker sier at de hater drap på dyr og slikt, men likevel går i butikken og kjøper kjøttdeig - ja, noen lever sikkert i den vrangforestillingen at kjøttdeig i butikken ikke har noe med drap av dyr å gjøre. Det er litt som dødsstraffmotstandere ... de tror at kjøttdeigen alltid vil være der, samtidig som alle dyrene skal få leve og ha det fint sammen, lammet skal legge seg ned ved siden av løven osv.

Fuck. That.
Sist endret av Sanjar; 21. august 2019 kl. 14:27. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.